cz | en
COMPUREG Plzeň s.r.o.

Výzkum a vývoj

Firma se podílí na výzkumu a vývoji v oblasti řídicích systémů, zpracování informace a podpory rozhodování. Dlouholetá spolupráce je rozvinuta zejména s Oddělením adaptivních systémů Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky v Praze (ÚTIA), Institutem Jožefa Stefana ve slovinské Lublani a Katedrou Kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

___________________________________

Aktuálně se COMPUREG účastní spolu s dalšími 11 evropskými partnery projektu INEVITABLE, který je zaměřen na optimalizaci průmyslových procesů v oblasti zpracování kovů.

___________________________________

V rámci programu Eurostars/EUREKA probíhal v období od 1.1.2013 do 31.12.2015 výzkumný projekt ProDisMon (Probabilistic distributed industrial system monitor), ve kterém se COMPUREG účastnil ve funkci hlavního řešitele a koordinátora. Projekt byl zakončen úspěšným testováním vyvinutého funkčního vzorku na dvou válcovacích stolicích. Řešitelské konsorcium zahrnovalo rovněž partnery ÚTIA, Institut Jožefa Stefana v Lublani a slovinskou firmu INEA, d.o.o.

Ve stejném programu Eurostars/EUREKA probíhal v období od 1.7.2009 do 30.6.2012 výzkumný projekt ProBaSensor (Probabilistic Bayesian soft sensor), ve kterém se COMPUREG účastnil také ve funkci hlavního řešitele a koordinátora. Projekt byl zakončen úspěšným testováním vyvinutého funkčního vzorku ve dvou průmyslových podnicích. Rešitelské konsorcium bylo stejné jako v následujícím projektu ProDisMon.

COMPUREG byl po 7 let členem výzkumného centra DAR (Data, Algoritmy, Rozhodování), podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt DAR byl ukončen 31.12.2011.

Projekt BADDYR (Bayesovské adaptivní distribuované dynamické rozhodování) probíhal do 31.12.2007 v rámci programu Informační společnost, který vyhlásila Akademie věd ČR.

V předcházejících letech firma spolupracovala společně s ÚTIA s řadou zahraničních univerzit a výzkumných ústavů v rámci evropského projektu ProDacTool a sítí Excellence EUROPOLY a DYCOMANS2.poslední aktualizace: 7.12.2015 | návštěv: | © COMPUREG Plzeň, s.r.o. | vytvořil Thritton v roce 2007 | grafická úprava od Z